UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIERUJĄCEGO I PASAŻERÓW POJAZDU – NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują one trwały uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczenie NNW jest w szczególności przydatne kierowcy pojazdu, gdyż w razie wypadku, którego jest sprawcą, nie jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Suma ubezpieczenia
Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sam może określić wysokość sumy ubezpieczenia.

Pobierz:
OWU NNW
OWU NNW - PAKIET PERFECT
Tabela do OWU NNW_ ANEKS
Tabela do OWU NNW PERFECT_ ANEKS