PAKIET MIESZKANIE / PAKIET DOM / PAKIET NAJEMCA / PAKIET MINI

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

- mieszkanie wraz ze stałymi elementami,

- dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami,

- budynek gospodarczy,

- obiekty małej architektury,

- mienie ruchome.

RODZAJ UBEZPIECZEŃ

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o        ryzyko powodzi i przepięć,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, z możliwością rozszerzenia o       ryzyko wandalizmu,

- ubezpieczenie oszkleń od stłuczeń lub pęknięć,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenie Home Assistance,

- ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia od kradzieży zwykłej (jedynie w przypadku ubezpieczenia obiektów małej architektury od ognia i innych zdarzeń losowych).

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@benefia.pl 

Pobierz:
OWU Pakiet Mieszkanie
Aneks 1 do OWU Pakiet Mieszkanie
Aneks 2 do OWU Pakiet Mieszkanie
Załącznik 1 do OWU Pakiet Mieszkanie