UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE BUDOWY

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

 • dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy,
 • budynek gospodarczy wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy,
 • obiekty małej architektury w trakcie budowy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. W wariancie podstawowym:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • wybuch.

2. W wariacie standardowym:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • wybuch,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • huragan,
 • lawina,
 • osunięcie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • zalanie,
 • zapadanie się ziemi.

Osoby zainteresowane ofertą ubezpieczenia prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@benefia.pl

Pobierz:
OWU nieruchomości w trakcie budowy
ANEKS nr 1 do OWU nieruchomości w trakcie budowy
ANEKS nr 2 do OWU nieruchomości w trakcie budowy
Zalacznik nr 1 do OWU nieruchomości w trakcie budowy